So­ran­myyn­ti Ismo Nurmi Oy

Myymme ja toi­mi­tam­me soraa, sepeliä, hiekkaa sekä muita maa-aineksia. Tarjoamme lisäksi maan­ra­ken­nus­ta, kuten kaivuuta, ojituksia ja ra­ken­nus­ten poh­ja­töi­tä. So­ran­myyn­ti Ismo Nurmi Oy tarjoaa vankan ko­ke­muk­sen pohjalta varmat ja am­mat­ti­tai­toi­set maa-ainesten toi­mi­tuk­set sekä maan­muok­kaus­pal­ve­lut.

Soranmyynti Ismo Nurmi Oy 

y-2231961-0

Kankaantie 80

32300 Mellilä

puh. 0400 810 957

ismo@soranmyynti.fi